Huvudmeny

Stensö

Visa karta

Här skapades industrihistoria 1905. Fabrik med elekticitetsverk och elektrisk belysning. Något så modernt påstås inte finnas då i vare sig Värnamo eller Jönköping.

Från pappersindustri till bandväveri. Berättelse av Ola Hugosson
Utdrag ur en artikel i hembygdsboken ”Mellan Härån och Rasjön” 1980. Författare Jan Gunnarsson:

Vid det forna Lunnavadet där troligen Stenshestra gårdar hade sin första husbehovskvarn, anlades år 1806 ett pappersbruk, benämnt Stensö Pappersbruk. Grundare var fabrikör Carl Henning Carlsson från Järeda. Tillverkningen skedde manuellt enligt samma metod, som man musealt kan beskåda vid Lessebo Bruk, vilket bedriver denna hantering vid sidan om sin moderna tillverkning. Papperet tillverkades av halm och lump, vilket framgår av att det på flera torp och backstugor i trakten bodde lumpsamlare. Vid bruket fanns också en särskild lumplada och ett torkhus. Pappersmassan tillreddes i stora såar. Den flyttades sedan över i såll och formar där man gjorde pappersarken. Därefter pressades dessa i en kraftig press, vilken drogs med stora långa stänger. Bruket för fogade också över en vals, som arken drogs genom. Produkten kallades efter sina ingredienser för lumppapp. Den fördes till Jönköping varifrån den sedan antagligen exporterades. Arbetskraften vid bruket bestod till stor del av gesäller och kringvandrande arbetare, vilka endast stannade kortare perioder. Dessa var mindre väl sedda av ortsbefolkningen, vilken var van vid stadiga, gudfruktiga och vidskepliga hammarsmeder. Dessa, den tidens gästarbetare, förde ett oanständigt liv som den mycket gudfruktiga och frikyrkliga befolkningen tog avstånd ifrån. Bland bruksarbetarna förekom ofta fylleri, slagsmål och dåliga kvinnor. I slutet av 1880-talet lades bruket ner. Då hade en modernare tillverkningsmetod gjort denna hantverksmässiga produktion olönsam.

Visa mer

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Hooks Herrgård

Avstånd: 19,1 km
Familjen Edberg har välkomnat gäster till Hooks Herrgård sedan ett halvt sekel tillbaka. Oavsett om du besöker herrgården för konferens, golf eller en avkopplande weekend lovar vi en vistelse utöver det vanliga.

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision